Klager

Hvis du oplever, at naboen opfører sig uansvarligt, eller at boligselskabet har begået en fejl, vil vi i første omgang opfordre til, at du selv tager en snak med den eller de personer, som er ansvarlige for det, du er utilfreds med. De fleste problemer kan løses ved, at I tager en snak sammen og aftaler, hvordan I gør forholdene bedre for begge parter.

Hvis jeres snak ikke hjælper, skal du henvende dig til os skriftligt.
Klage over en anden beboer, skal være skriftlig, da den om nødvendigt, skal kunne fremlægges i boligretten og/eller beboerklagenævnet.
Vi opfordrer til, at du benytter vores klageformular
Klagen sendes til Hobro Boligforening, enten pr. post eller indscannet på mail.
En klage bør indeholde en præcis beskrivelse, af den eller de episoder, som du mener har ført til brud på husordenen. Derudover skal der klart fremgå dato, tidspunkt og sted for denne adfærd.
Skal klagen have juridisk virkning, skal klagen underskrives af flere personer, som har oplevet eller været vidne til episoden.
Hjælper de fremsendte klager ikke, vil Boligforeningen videregive sagen enten til Beboerklagenævnet eller til advokat.

Som klager, skal du være opmærksom på, at en beboer der klages over, som hovedregel har ret til at få aktindsigt i klagesagen.

I forbindelse med håndtering af beboerklager vedr. husorden, er der vedtaget at afdelingerne pålægges gebyr. Se vores takstblad for administrative tillægsydelser ved at klikke her

Hvis der er ting omkring din bolig eller afdeling, som du er utilfreds med, kan du altid henvende dig til Hobro Boligforening.

Hvis du er utilfreds med boligforeningens afgørelse i en sag, har du selv mulighed for at klage til Beboerklagenævnet ved Mariagerfjord Kommune.

Beboerklagenævnets Sekretariat
Nordre Kajgade 1
9500 Hobro
Tlf. 97 11 30 00