Renovation og affald

Alle husholdninger skal frasortere papir og småt pap samt plast og metal, så det kan genbruges. Flasker skal fortsat afleveres i bobler eller på genbrugspladserne.

Miljøkassen bruges til farligt affald. Læs mere om miljøkassen her

Affaldssortering:
Du skal sortere dit affald i 2 forskellige beholdere/containere. Den ene beholder er delt i 2.
I denne skal du sortere:

Plast og metal, fx: Småt pap og papir, fx:
 • Plastikposer
 • Plastfolie
 • Bobleplast
 • Plastflasker og -dunke
 • Plastbøtter fra fx is
 • Plastbakker fra fx druer eller æg
 • Konservesdåser
 • Øl- og sodavandsdåser
 • Alufolie og alubakker
 • Bestik, gryder og andet småt metal uden ledning/batteri
 • Låget fra syltetøjsglasset
 • Aviser
 • Ugeblade og reklamer
 • Karton
 • Skotøjsæsker
 • Bøger uden ryg
 • Kuverter m/u rude
 • Paprør
 • Æggebakker af pap

Hvad er ikke papir og småt pap?

 • Mælkekartoner
 • Flamingo
 • Snavset emballage
 • Pizzabakker
 • Smørpakker
Tip:
 • Alle genbrugsmaterialer skal ligge løst i beholderen
 • Alle genbrugsmaterialer skal være rene. Er det nødvendigt med varmt vand, meget vand eller sæbe, skal det i restaffald.
 • De fleste emballager er nemme at skylle rene, straks efter de er tømt. Et kort skyl med koldt vand er ofte tilstrækkeligt til at fjerne madvarer. Som en tommelfingerregel skal emnerne være så rene, at du selv vil røre ved dem efter en måned. Du kan også bruge den sidste plads i opvaskemaskinen, hvis den skal køre alligevel. På den måde sparer du både tid og vand.


Den anden beholder er til:

Husholdningsaffald (restaffald):
Restaffald skal i poser, der tilbindes.

Restaffald er det affald, du har tilbage, når du har sorteret det genanvendelige affald fra. Det er groft sagt køkkenaffald, som ikke direkte kan genbruges. Restaffald bliver kørt til forbrænding, hvor energien udnyttes til produktion af fjernvarme.

Eksempler på restaffald:

 • Mælke- og juicekartoner
 • Pizzabakker
 • Bleer
 • Chips- og kaffeposer
 • Flamingo
 • Skumplast
 • Kattegrus
 • Madrester
 • Snavset emballage
 • Det affald, du er i tvivl om

Affaldet kommes i beholderen til restaffald.
Er der ikke plads, skal du kontakte viceværten. Du må ikke sætte affald ved siden af containerne.
Du kan se tidspunkter for afhentning af affald på Mariagerfjords hjemmeside

Glas og flasker
Tomme glas og flasker afleverer du på genbrugspladsen eller i de glascontainere, der står rundt omkring i kommunen f.eks. ved butikscentre. På Mariagerfjord Kommunes hjemmeside findes der et kort med placeringerne af flaskecontainere i kommunen.

Storskrald
I Mariagerfjord Kommune har du mulighed for at bestille afhentning af storskrald, hvis du f.eks. har nogle møbler, hårde hvidevarer eller noget haveaffald, som du gerne vil af med.

Fra den 1. januar 2020 overtager Mariagerfjord Kommune indsamlingen af storskrald. Det betyder, at afhentning af storskrald skal bestilles igennem vores selvbetjeningsløsning "Dit affald".

Har du spørgsmål til den nye ordning, er du velkommen til at kontakte Affaldskontoret på tlf. 97 11 30 00.

Regler for storskrald:
Du skal have mindst 15 kg og højst 75 kg storskrald. Hvert stykke affald må højst være 2,5 meter langt og veje 50 kg.

Du kan få afhentet storskrald op til 10 gange om året.

Haveaffald skal være bundtet.

Stil dit storskrald ud til skel senest kl. 7, den dag Mariagerfjord Kommune henter det. Stil affaldet, så det er nemt at få øje på for chaufføren.

Der indsamles ikke papir, pap og flasker som storskrald. Brug en af de andre ordninger eller aflevér affaldet på en af genbrugspladserne.


Miljøkassen

Det er nemt at komme af med de brugte batterier, rester af maling og kemikalier samt småt elektronik. Du samler blot affaldet i din miljøkasse og stiller den frem til skraldemanden, når du vil have den udskiftet.

Lad ikke miljøkassen stå permanent ved din skraldespand. Så tjekker skraldemanden den nemlig hver gang. Stil først miljøkassen ud dagen før, du ønsker at få den ombyttet. Der må højst lægges 12 kg farligt affald i miljøkassen og den skal kunne lukkes helt til.  

Du kan også aflevere farligt affald i de butikker, der sælger varerne, og som skilter med, at de tager affaldet retur.

Se også Forskrift for opbevaring af olie- og kemikalieaffald

Farligt affald er f.eks.:
Maling og lim, olierester, sprøjtegifte, salt- og eddikesyre, benzin, rengøringsmidler, batterier, lysstofrør og lavenergipærer.

Du kan altid tale med din vicevært om affaldshåndtering.