Fælles vaskeri

I mange af Boligforeningens ejendomme, findes der fællesvaskeri.

Der findes 3 reserveringstyper:
1. Reserveringstavle med vaskeklodser. Der udleveres vaskeklods med tilhørende nøgle. Vaskeklodsen placeres i reservationstavlen under den dato og tid man ønsker at reservere. Når vaskeklodsen ikke er i brug, placeres den i parkeringstavlen.

2. Reservering med vaskekort: For at vaskemaskinerne kan benyttes skal man indsætte sit kort og følge anvisningerne i displayet.

3. Reservering med vaskebrik enten i vaskeriet eller på leverandørens hjemmeside.

Du kan se hvilket reserveringssystem din afdeling benytter, ved at klikke her for at finde din afdeling

Vaskeriregler
En del afdelinger har egne vaskeriregler, som er ophængt i vaskerierne, men fælles for vaskerierne gælder følgende:
 • Fællesvaskerierne er kun til brug for afdelingens beboere.
 • Vaskeritiderne fremgår af opslag ved de enkelte vaskerier.
 • Beboere, som har vasketur, har samme dag råderet til både strygerum og tørrerum. Strygerum må ikke benyttes som tørrerum.
 • Benyttede tørrerum skal være ryddet og rengjort senest kl. 08.00 dagen efter vasketuren.
 • Brugeren af vaskeriet er selv ansvarlig over for skader på vasketøjet, forårsaget ved uagtsomhed eller forkert betjening af maskinerne.
 • Vaskemaskinerne må ikke anvendes til farvning af tøj.
 • Af sikkerhedsmæssige grunde er det ikke tilladt børn og unge under 15 år, at opholde sig og betjene maskinerne i vaskeriet, uden ifølge med voksne.
 • Efter hver vasketur, er det vigtigt at ’fnugfiltrene’ i tørretumblerne renses.
 • Vaskeri, klatvaskeri og strygerum afleveres, med rengjorte maskiner og gulve, i en sådan stand, som man selv ønsker at overtage maskiner og rum.
 • Affald skal lægges i det dertil opsatte affaldsposer.
 • Eventuelle fejl og mangler i vaskeriet, skal anmeldes til Beboerservice