Trappeopgange

Indgangspartier og trappeopgange er steder, hvor vi alle færdes jævnligt. Det er derfor vigtigt, at disse er frit tilgængelige.

Fri passage
Du skal tænke på, at en beboer kan blive syg og derfor skal hentes af en ambulance. Der kunne også opstå brand i bygningen. I begge tilfælde er det vigtigt, at redningsmandskabet kan komme frem og komme folk til undsætning. Der må derfor ikke stå cykler, barnevogne, legetøj, sko eller andet, der kan udgøre forhindringer, i indgangspartiet eller trappeopgangen. Sker det alligevel, må du forvente, at genstandene bliver fjernet uden varsel. 

Fælles forpligtigelse
Når du færdes eller opholder dig i indgangspartier eller trappeopgange er det vigtigt, at du tager hensyn til de øvrige beboere. Det gælder også i forbindelse med rengøring og vedligeholdelse af de fælles arealer. Det er en fælles opgave, at trappeopgange og indgangspartier er holdt pæne og i ren stand.

Brandfare
Der må ikke ligge reklamer, aviser og andre letantændelige ting i opgangen p.g.a. brandfaren.