Musik og støj

Du skal behandle dine naboer, som du gerne selv vil behandles. Vis hensyn hvad angår støj og musik - der kan være meget lydt i ejendommen du bor i.

Det er helt i orden at høre radio, se tv og lignende. Men dæmp lyden hvis det kan være til gene for de øvrige beboere. En mulighed, hvis du gerne vil høre høj musik og lignende, er høretelefoner.

Fest
Hvis du får lyst til at holde en fest i din lejlighed, er det en god idé at du informerer de andre beboere om det. Det kan gøres meget nemt med en seddel i opgangen eller alternativt, at smide en seddel i deres postkasser. Dine medbeboere er på den måde varslet og kan eventuelt tage deres forholdsregler, og du kan uden problem se din nabo i øjnene dagen efter.

Støjende maskiner
Hvis du påtænker at skulle bore et hul i væggen eller støvsuge din lejlighed, så gør det så vidt muligt i dagtimerne. Tag hensyn til de andre beboere og sørg for ikke at bruge boremaskine eller andre støjende maskiner på søn- og helligdage - og ikke efter kl. 20.00 på hverdage.

Støj i hverdagen
Vi får mange henvendelser, fordi der især i etageejendomme, kan være problemer med støj fra f.eks. over- eller underboen. Henvendelserne går ofte på barnegråd, smækken med døre, højlydt tale, larmende trin over gulvet og meget andet. Vi forstår godt, at hvis man hører på disse lyde i mange timer om dagen, får man på et tidspunkt nok. Men vi opfordrer alligevel vores beboere, til at være lidt overbærende. Tag en snak med den der bor i den pågældende lejlighed. Der kan måske findes en løsning uden at skulle klage til Boligforeningen. Måske kan overboen lægge et tæppe på gulvet eller undgå hårde sko indendørs. Måske har underboens baby kolik og er umulig at få til at holde op med at græde. 

Klag kun over din nabo, hvis det virkeligt er nødvendigt!