Parkering

Det er forskelligt, hvor gode parkeringsforhold der er i Boligforeningens afdelinger.

Du kan læse mere om parkeringsmulighederne i netop din afdeling her

Parkeringspladser er indrettet til personbiler og varebiler, der tilhører beboerne. Pladserne må ikke bruges til at parkere lastvogne, trailere, campingvogne og lignende.
Hvis du mangler en plads, hvor du kan gøre din campingvogn ferieklar, så er det mange steder tilladt, at parkere den i op til tre døgn. 

Køretøjer parkeret til ulempe for andre eller uretmæssigt parkerede køretøjer, herunder køretøjer uden nummerplader, fjernes uden varsel for ejerens regning.
For al parkering gælder, at du så vidt muligt skal parkere inden for de afmærkede båse, og at indkørselsvejene skal være frie af hensyn til udrykningskøretøjer

Cykler og knallerter må ikke henstilles i opgange og indgangspartier, men skal anbringes i cykelrummene og udendørs cykelstativer.