Huslejeopkrævning

Sidst i hver måned bliver der sendt et indbetalingskort, til brug ved betaling af huslejen.
Fristen for indbetaling af den månedige husleje er den første hverdag i hver måned.
Husk, det er dit ansvar at betale lejen, også selv om du ikke modtager en opkrævning.

PBS
Hobro Boligforening anbefaler, at du melder din betaling til Betalingsservice, så du er sikker på, at lejen bliver betalt til tiden. Hvis du ønsker, at tilmelde betalingen til Betalingsservice, skal du enten tage dit indbetalingskort med ned i din bank, som så vil sørge for tilmeldingen, eller du kan tilmelde dig via din netbank, eller du kan tilmelde dig ved, at klikke på linket til Betalingsservice herunder.
Det er gratis at tilmelde sig til Betalingsservice. Tilmeld dig til Betalings Service  

 
Boligstøtte
Mange lejere har mulighed for boligstøtte. Læs mere på borger.dk/boligstoette og i den elektroniske pjece fra Boligforeningernes Landsforening: "Boligstøtten 2019"

Huslejeændringer
Ændring i huslejen sker hovedsageligt i forbindelse med afdelingsmøderne, for de enkelte afdelinger, hvor budgettet fremlægges og godkendes.
En lejestigning skal varsles minimum tre måneder før, den træder i kraft, hvorimod en nedsættelse kan ske med en måneds varsel. Hvis der sker større ting i en afdeling, som medfører højere husleje, gælder samme regel om tre måneders varsel af forhøjelsen.

Hvis du ikke betaler
Får du ikke betalt din husleje til tiden, vil du modtage en rykkerskrivelse med krav om, at du skal betale inden 14 dage. Med rykkerskrivelsen bliver du samtidig pålagt et rykkergebyr oveni næste måned husleje.
Hvis huslejen ikke bliver indbetalt efter første rykkerbrev, overdrages sagen til advokat. Advokaten ophæver lejemålet og kontakter foged med henblik på udsættelse.