Vedligeholdelsesreglement

I boperioden påhviler det dig, at vedligeholde din bolig. Det vil sige, at du skal sørge for at hvidte lofter, male eller tapetsere vægge og behandle gulve.
 
Vedligeholdelsen skal udføres så ofte, at din bolig ikke bliver forringet ud over almindelig slid og ælde.

Udgifter til den udvendige vedligeholdelse og afdelingens fælles arealer er en del af din husleje.
 
Fællesudgifter til vedligeholdelse omfatter gulve, inventar og de tekniske installationer i boligen. Det kan f.eks. være låse, vandrør, sanitet, el-ledninger, faste lamper samt komfur og vaskemaskine, som hører til boligen.
 
Vedligeholdelse, reparation eller udskiftning af disse bygningsdele og installationer tager boligorganisationen sig af, når - og i det omfang - den finder det nødvendigt
 
Læs Hobro Boligforenings vedligeholdelsesreglement