Afd.møder og repræsentanter

Beboerne i de enkelte afdelinger er med til at tage rigtig mange beslutninger, som har betydning for både afdelingen og huslejen.

For at være med til at bestemme, skal du møde op på de afdelingsmøder, som din afdeling holder.

Du kan selv stille forslag, som afdelingsmødet så kan træffe beslutning om. Forslag kunne f.eks. være: udskiftning af døre eller vinduer, flytning af legeplads, sommerfest i afdelingen eller måske en større renovering i din afdeling.
Når du stiller forslag, skal du sørge for
  • At du formulerer dig klart og tydeligt. Andre skal kunne forstå hvad forslaget går ud på (du kan evt. få en anden til at læse forslaget igennem)
  • Det skal være noget, som beboerne kan tage stilling til. Man skal helst kunne stemme ja eller nej til forslaget.
  • Skriv hvorfor du stiller forslaget - hvorfor du mener, at afdelingsmødet skal stemme for dit forslag
Hent blanket, som du kan bruge, når du stiller forslag
Blanketten afleveres på Boligforeningens kontor senest 14 dage før mødet.

Alle myndige personer i din husstand kan møde op til afdelingsmøderne. I tilfælde af afstemning, har man to stemmer per husstand uanset hvor mange myndige personer, der bor i lejemålet.

Afdelingsmøderne holdes som regel i august og september. Regnskabet fremlægges og budgettet for det kommende år skal vedtages.
På mødet vil der blive valgt repræsentanter til repræsentantskabet, eller en afdelingsbestyrelse.
Det er også på afdelingsmødet, at eventuelle ændringer eller tilføjelser til husordenen vedtages. Derudover kan der træffes beslutninger om generelle ting i afdelingen, f.eks. renovering.
Der kan komme ekstraordinære møder på andre tidspunkter af året. 

Senest fire uger før et afdelingsmøde modtager du en indkaldelse til mødet. Har du forslag, som skal behandles på mødet, skal du sende dem til Boligforeningen senest 14 dage inden mødet. Ca. en uge inden mødet modtager du en endelig dagsorden.