Husdyr

Der er i hver afdeling besluttet, om beboerne må holde almindelige husdyr (kæledyr). Hvis husdyr er tilladt, må disse ikke være til gene for ejendommen eller beboerne.
Hvis en afdeling ikke har egne regler for antal af husdyr, gælder det overordnet, at hvert lejemål max. må have 2 stk.

Hvis der på afdelingsmødet i en afdeling, bliver besluttet, at man ikke ønsker husdyrhold tilladt mere, gælder følgende regel altid:
 • Husdyr (kæledyr), der er anskaffet i henhold til en tilladelse, kan ikke kræves fjernet, selv om tilladelsen tilbagekaldes, så længe pågældende husdyr er i live og ikke er til gene.
Førerhunde til blinde kan anskaffes uden tilladelse. Lejeren skal orientere Boligforeningen herom.
Der må ikke holdes dyr i erhvervsmæssigt øjemed.

Husdyr må ikke løbe løst rundt i afdelingen og man skal altid rengøre/samle evt. efterladenskaber op efter sit husdyr i Boligforeningens områder.

Der er særlige regler m.h.t. hvilke hunderacer, man må have i vores afdelinger. Klik her for at se disse regler

Overtrædelse af regler vedr. husdyrhold, ligestilles med andre former for husordensovertrædelser.
Dette betyder, at en overtrædelse kan betyde, at beboeren får en advarsel eller at lejemålet gøres betinget af, at husdyret/husdyrene fjernes.

Her må du ikke holde husdyr
På følgende adresser i Hobro Boligforening, er det besluttet, at man IKKE må holde husdyr:
 • Afd. 3 - Sdr. Allé 9 a,b,c
 • Afd. 10 - Grøndalsvej 20 a,b,c,d
 • Afd. 15 - Reberbanen 1-9
 • Afd. 17 - Lillegade 5 / Vestergade 9
 • Afd. 26 - Fortunaparken 80-112
 • Afd. 30 - Adelgade 73 a, b, c
 • Afd. 32 - Ungbo Hobro: Amerikavej 28 a + b og Døstrupvej 4, Hørby
 • Afd. 40 - H. I. Biesgade 8, 10, 12
 • Afd. 43 - Sindholtparken, Hadsund (Hør nærmere ved afdelingsbestyrelsen)
 • Afd. 44 - Fuglevænget, Arden
 • Afd. 44 - Fredensgade, Arden
 • Afd. 44 - Myhlenbergvej, Arden
 • Afd. 44 - Solgårdsgaden, Arden
 • Afd. 44 - Jernbanegade 3, Arden
 • Afd. 44 - Jernbanegade 17-63, Arden
I afdeling 24 - Horsøparken 1-19 og 20-98, er der lavet særlige regler vedr. husdyr. Du må kun have ét husdyr i afdelingen og husdyret skal registreres på Boligforeningens kontor. Du kan udskrive en "husdyrkontrakt" her, som du skal udfylde og aflevere på kontoret, samt betale 100,- hvis du bor i eller flytter til Horsøparken.
HUSDYRKONTRAKT