Forbrugsregnskaber

Varme
Bor du i en bolig, hvor du betaler et månedligt acontobeløb til varme via din husleje, udarbejdes årligt et varmeregnskab i samarbejde med varmeaflæsningsfirmaet.
De fleste varmeregnskaber udarbejdes i april/maj måned (ved aflæsning pr. 31/12)
Du vil modtage en opgørelse, over hvor meget du enten skal efterbetale eller have tilbagebetalt. Beløbet trækkes fra eller lægges til din husleje, i den i brevet oplyste måned.
Du kan finde forklaring til opgørelsen fra ISTA her.
Ved fraflytning udarbejdes en straksafegning, som vil fremgå på din flytteopgørelse.

Vand
Betaling af vand er i mange afdelinger indeholdt i huslejen og der udarbejdes derfor ikke individuelle vandregnskaber.
I de afdelinger, hvor der er opsat vandmålere, vil der omkring årsskiftet blive aflæst forbrug. Vandregnskaberne udarbejdes i april eller maj. Du vil modtage en opgørelse, over hvor meget du enten skal efterbetale eller have tilbagebetalt. Beløbet trækkes fra eller lægges til din husleje, i den i brevet oplyste måned.
Enkelte afdelinger i Hobro Boligforening afregnes direkte fra Mariagerfjord Vand. I disse afdelinger skal du selv sørge for aflæsning og afregning direkte til Mariagerfjord Vand.

El
I næsten alle boliger i Hobro Boligforening, betaler man el a conto direkte til elselskabet. Det vil sige, at man betaler et fast beløb hver måned eller hvert kvartal. Hvor meget man skal betale, bliver fastsat ud fra den el, der blev brugt i lejligheden året før. Hvis forbruget eller priserne stiger, kan acontobeløbet sættes op med en måneds varsel.
En gang om året bliver elforbruget gjort op. Boligens el-målere skal aflæses, så man kan se, hvor meget el der er brugt.
Elselskabet fjernaflæser din måler eller sender et aflæsningskort til dig.
Det er vigtigt at sende aflæsningen. Gør man ikke det, vil elselskabet vurdere, hvor meget el man har brugt. Eller boligorganisationen vil sørge for, at el-forbruget bliver læst af. Hvis man har brugt mindre, end man har betalt for, får man penge tilbage. Har man brugt mere, skal man betale ekstra.
 
Indsigelse
Er du ikke enig i dit forbrugsregnskab (dvs. vand- eller varmeregnskaber), kan du sende en indsigelse. Der skal gøres indsigelse senest 6 uger efter, at du har modtaget regnskabet. Indsigelsen skal indeholde meddelelse om, på hvilke punkter regnskabet ikke kan godkendes.
Forhøjelse af a conto beløb:
Modtager du en efterregning og vil undgå en gentagelse næste år, er det måske en god idé, at få forhøjet din månedlige a conto betaling for varme eller vand.
Det kan du gøre ved at maile en besked om den ønskede forhøjelse til post@hobroboligforening.dk
Husk at skrive navn, adresse og lejemålsnummer i din mail
Klik her for at læse mere om forbrugsregnskaber i netop din afdeling

Hvad kan du gøre for at spare på el og varme:
•      man skal lukke for varmen, mens man lufter ud
•      sæt alle radiatorer på en jævn varme, så ikke én radiator skal opvarme hele boligen.
•      man skal ikke have store møbler foran varmeapparater eller gardiner, som hænger ned foran dem
•      man skal slukke lyset i de rum, hvor man ikke opholder sig
•      man skal ikke lade det varme vand løbe uden at bruge det
•      man skal fylde vaskemaskinen op med tøj og ikke blot vaske et enkelt stykke.
De fleste vaskemaskiner bruger lige meget strøm og vand, hvad enten de vasker lidt eller meget tøj. Derfor er det en god idé at fylde vaskemaskinen op