Forbrugsregnskaber

Varme
Bor du i en bolig, hvor du betaler et månedligt acontobeløb til varme via din husleje, udarbejdes årligt et varmeregnskab i samarbejde med varmeaflæsningsfirmaet.
De fleste varmeregnskaber udarbejdes i april/maj måned (ved aflæsning pr. 31/12)
Du vil modtage en opgørelse, over hvor meget du enten skal efterbetale eller have tilbagebetalt. Beløbet trækkes fra eller lægges til din husleje, i den i brevet oplyste måned.
Du kan finde svar på mange spørgsmål f.eks. vedr. varmeregnskaber på ISTA 's hjemmeside, ved at klikke her.
Ved fraflytning udarbejdes en straksafegning, som vil fremgå på din flytteopgørelse.

Vand
Betaling af vand er i mange afdelinger indeholdt i huslejen og der udarbejdes derfor ikke individuelle vandregnskaber.

I de afdelinger, hvor der er opsat vandmålere og hvor du betaler et acontobeløb ved siden af din husleje, vil der omkring årsskiftet blive aflæst forbrug. Vandregnskaberne udarbejdes i april eller maj. Du vil modtage en opgørelse, over hvor meget du enten skal efterbetale eller have tilbagebetalt. Beløbet trækkes fra eller lægges til din husleje, i den i brevet oplyste måned.

Flere afdelinger i Hobro Boligforening afregnes direkte fra Mariagerfjord Vand. I disse afdelinger skal du selv sørge for aflæsning og afregning direkte til Mariagerfjord Vand.

El
I næsten alle boliger hos Hobro Boligforening, betaler man el á conto direkte til elselskabet. Det vil sige, at man betaler et fast beløb hver måned eller hvert kvartal. Hvor meget man skal betale, bliver fastsat ud fra den el, der blev brugt i lejligheden i den tidligere periode. Hvis forbruget eller priserne stiger, kan á contobeløbet sættes op.

Der er frit valg af el-leverandør.

Ved indflytning kan Hobro Boligforening tilmelde dig til el-selskabet  "Vindstød", hvis du ønsker det.
Du skal sammen med kontrakten udfylde en fuldmagt, for at vi kan tilmelde dig.

Hvis du selv ønsker at finde en el-leverandør, skal du huske at tilmelde dig i god tid inden indflytning, så du ikke risikerer, at der er lukket for strømmen ved indflytning.

Ved fraflytning afmeldes du hos din el-leverandør, når du er frigjort fra lejemålet (enten fordi der flytter en ny lejer ind i din tidligere bolig eller når dit opsigelsesvarsel udløber). Du skal ikke afmelde dig før frigørelsesdatoen, da der i så fald kan komme flere flyttegebyrer på.
Det er dog altid en god idé at holde øje med, at man efter frigørelsesdatoen, ikke opkræves for nye á conto rater. 


Indsigelse
Er du ikke enig i dit forbrugsregnskab (dvs. vand- eller varmeregnskaber), kan du sende en indsigelse. Der skal gøres indsigelse senest 6 uger efter, at du har modtaget regnskabet. Indsigelsen skal indeholde meddelelse om, på hvilke punkter regnskabet ikke kan godkendes.

Ændring af á conto beløb:
Boligforeningen justerer dit á conto beløb på varme eller vand, hvis det varierer fra det egentlige forbrug.

Klik her for at læse mere om forbrugsregnskaber i netop din afdeling

Hvad kan du gøre for at spare på el og varme:
•      man skal lukke for varmen, mens man lufter ud
•      sæt alle radiatorer på en jævn varme, så ikke én radiator skal opvarme hele boligen.
•      man skal ikke have store møbler foran varmeapparater eller gardiner, som hænger ned foran dem
•      man skal slukke lyset i de rum, hvor man ikke opholder sig
•      man skal ikke lade det varme vand løbe uden at bruge det
•      man skal fylde vaskemaskinen op med tøj og ikke blot vaske et enkelt stykke. (De fleste vaskemaskiner bruger lige meget strøm og vand, hvad enten de vasker lidt eller meget tøj. Derfor er det en god idé at fylde vaskemaskinen op)