Nøgler

I vores boliger, er der efter udleveringen af nøgler, ingen andre end lejeren, der har nøgle til boligen. Derfor skal man rette henvendelse til en låsesmed, hvis man låser sig ude af boligen eller taber sine nøgler. Dette er selvfølgeligt for egen regning.

I mange tilfælde, vil det derfor være en god idé, at få opbevaret en nøgle hos f.eks. en nabo eller noget familie.

Du skal passe godt på dine nøgler. Taber du dine nøgler og er usikker på om de er landet i forkerte hænder, kan du være nødt til at få omkodet låsen. 

Har du brug for en eller flere ekstranøgler, kan du bestille dem, ved at kontakte Beboerservice ved Hobro Boligforening. Du vil få tilsendt en kopi af fakturaen, og omkostninger vil blive pålagt din husleje.