Råderet og installationsret

DEN KOLLEKTIVE RÅDERET.

Forbedringer som betales over huslejen.

Kollektiv råderet betyder, at boligafdelingen optager et fælles lån til nye køkkener, badeværelser eller andet.
De beboere, der så ønsker fx et nyt køkken, får det betalt af det fælles lån og betaler lånet tilbage over huslejen.
 
Afdelingsmødet beslutter kollektiv råderet
Det er afdelingsmødet, der beslutter, om boligafdelingens beboere kan bruge kollektiv råderet.
Hobro Boligforening og Mariagerfjord Kommune skal altid godkende en boligafdelings beslutning om kollektiv råderet. Før denne godkendelse kan beboerne selvfølgelig ikke gå i gang.

På afdelingsmøderne i 2015 blev der indstillet til godkendelse i alle afdelinger i Hobro Boligforening, at implementere den kollektive råderet.
Indstillingen blev godkendt på stort set alle møderne.

Klik her for at se komplet liste over vore afdelinger, med angivelse af hvilke forbedringer, du kan bruge den kollektive råderet til i netop din afdeling.
 

KOLLEKTIV RÅDERET – SÅDAN KOMMER DU I GANG

  • Kontakt Hobro Boligforening hvis du har ønske om nyt køkken eller bad og ønsker at bruge den kollektive råderet.
  • Hobro Boligforening har indgået rabataftale med et køkkenfirma.
    Firmaet kommer ud til dig og måler op, og I aftaler, hvordan dit nye køkken skal være. Firmaet laver et tilbud med pris, tegninger og beskrivelse af arbejdet.
  • Du får prisen oplyst, før arbejdet går i gang.
    Hobro Boligforening beregner hvor stort et beløb, du skal afdrage på, og hvor meget mere du dermed skal betale i husleje om måneden. Du skal skriftligt godkende beregningen.


INSTALLATIONSRET

Når du lejer en almen bolig, har du altid ret til at foretage almindelige installationer i din bolig, men først skal du søge om tilladelse.
Installationer kan være komfur, ovn/kogeplade, opvaskemaskine, køleskab, kølefryseskab, fryser, emhætte, vaskemaskine, tørretumbler og ladestander til el-bil.

Klik her for at hente ansøgningsblanket til installationsretten (udfyldes og underskrives med Mit-Id)

Klik her for at hente ansøgningsblanket til installationsretten (PDF). (udskrives, udfyldes, underskrives og sendes til Hobro Boligforening.


OVERDRAGELSE AF INDBO SOM ER INSTALLERET MED OVENNÆVNTE INSTALLATIONSRET.

Hvis du har brugt ovennævnte installationsret og fraflytter din bolig, har du mulighed for at overdrage dine installationer til den nye lejer, hvis I laver en skriftlig aftale om det.
Aftalen skal underskrives af både dig (fraflytter) og den nye lejer.

Klik her for at hente overdragelsesblanket (kun til indbo installeret med installationsretten).
Blanketten udfyldes af fraflytter (Vigtigt: du skal bruge ny lejers mailadresse, som dermed automatisk får blanketten). Blanketten underskrives af begge parter med Mit-id (senest 5 dage før synet) og der medbringes en kopi til fraflytningssynet.

Klik her for at hente overdragelsesblanket (kun til indbo installeret med installationsretten) PDF.
Blanketten udfyldes og underskrives af både fraflytter og indflytter. Herefter sendes blanketten til Hobro Boligforening senest 5 dage før fraflytningssynet og der skal medbringes en kopi til fraflytningssynet.


Læs mere i pjecen "Råderetten" fra Boligforeningernes Landsforening.