Overdragelse af indbo

Overdragelse af indbo (ikke hvidevarer) til ny lejer ved fraflytning

Når du fremviser din bolig i opsigelsesperioden kan der være indbo, som du aftaler at sælge eller overdrage til den nye lejer.

Alle de praktiske og økonomiske ting i forbindelse med salget eller overdragelsen klarer I indbyrdes, men du og den kommende lejer skal ved overdragelse af indbo udfylde og underskrive nedenstående blanket, som skal sendes/afleveres til Hobro Boligforening senest 5 dage før fraflytningssynet og samtidigt skal der medbringes en kopi til fraflytningssynet.

Nærmere regler for overdragelse fremgår på blanketten, som du kan finde her: 
Blanket vedr. overdragelse af indbo (ikke hvidevarer) til ny lejer ved fraflytning (PDF til udskrift)
Blanket vedr. overdragelse af indbo (ikke hvidevarer) til ny lejer ved fraflytning (Udfyldes og underskrives med Mit-id)

Hvidevarer: 
Har du brugt installationsretten og fået tilladelse til installation af f.eks. hvidevarer, skal du bruge en speciel blanket til overdragelse af disse installationer.
Læs mere om installationsret samt overdragelse og find diverse blanketter ved at klikke her