Fraflytningssyn

Ved fraflytning bliver din bolig synet af en inspektør eller vicevært, som vurderer, hvilke istandsættelsesarbejder, der skal foretages, før en ny lejer overtager lejemålet.

Du får et brev om, hvornår vi syner din bolig, senest 8 dage inden fraflytning.
Såfremt du ønsker at være til stede ved synet, bedes du medbringe alle nøgler til lejligheden og evt. vaskekort.

Er du derimod forhindret, skal du inden synet aflevere nøgler, samt evt. vaskekort til Boligforeningen eller viceværten.

Kopi af synsrapporten vil blive fremsendt til dig snarest muligt efter synet.

Lejemålet skal ryddes totalt inden synstidspunktet.