Flytteafregning

Når du flytter laver vi et "fraflytningssyn", hvor vi gennemgår din bolig og udarbejder en synsrapport med anslåede udgifter til standsættelse.

Har du ikke selv deltaget ved fraflytningssynet, vil du senest 14 dage efter synet, modtage en kopi af synsrapporten med foreløbig opgørelse over de anslåede udgifter til istandsættelse.
Din endelige flytteopgørelse må ikke overstige den anslåede opgørelse med mere end 10 procent.
 
Du får din endelige flytteopgørelse hurtigst muligt efter du er frigjort fra lejemålet og når vi har modtaget alle håndværkerregninger. Det kan variere, men der vil normalt gå omkring 4-6 uger efter du er frigjort.
(Du er frigjort fra lejemålet, når din 3 mdr. opsigelsesperiode er overstået, eller der er fundet en ny lejer til din bolig).
 
Dit eventuelle tilgodehavende overfører vi til din bankkonto, hvis vi har fået dit kontonummer. Alternativt kan der fremsendes check.

Indskudslån 
Har du indskudslån ved Kommunen, sender vi altid et evt. tilgodehavende retur til Kommunen.
Kommunen hvor du har lånt til indskuddet, vil herefter lave en opgørelse og sende brev til dig.

Betaling
Modtager du et indbetalingskort p.g.a. skyldig flytteopgørelse, skal denne betales senest den rettidige indbetalingsdato.
 
Kan du ikke betale
Har du problemer med at betale hele det skyldige beløb på én gang, kan du kontakte os for afdragsordning.
Hører vi ikke fra dig og ikke modtager din indbetaling, vil du modtage rykker. Betales denne heller ikke, vil sagen blive overgivet til inkasso.