Opsigelse

Hvis du overvejer, at opsige din bolig, er der nogle regler, du skal være bekendt med.
Her kan du læse om reglerne i forbindelse med opsigelse af bolig hos os.


Opsigelsen skal ske skriftligt med tre måneders varsel til den 1. i en måned. Du kan vælge at flytte til den 1. eller 15. i en måned.
Boligforeningen gør dog opmærksom på, at er boligen en ældrebolig og den er visiteret af Mariagerfjord Kommune, er der kun 1. md. varsel ved dødsfald.
 
Du kan udfylde en opsigelsesblanket, som du kan udskrive ved at benytte de links der står nederst på siden.
Der findes en opsigelsesblanket, som kan udskrives, udfyldes og returneres til kontoret med original underskrift.
Der findes også en opsigelsesblanket, som du kan udfylde og underskrive digitalt med dit Mit-Id.
Du kan også få udleveret en opsigelsesblanket på boligforeningens kontor.

Opsigelsen skal underskrives af dig selv samt eventuel ægtefælle eller samlever for at være gyldig. Opsigelsen skal ligeledes være udfyldt med fraflytningsdato, dit telefonnummer og din nye adresse. Du vil modtage en bekræftelse på, at vi har fået din opsigelse.
Opsigelsen skal være modtaget i boligforeningen senest den 1. hverdag i måneden med morgenposten eller alternativt inden kl. 12, hvis man afleverer sin opsigelse personligt på kontoret.

I forbindelse med dødsfald skal arvinger kontakte boligforeningen med henblik på opsigelse af boligen. Skifteretsattest skal fremsendes hurtigst muligt herefter.
 
I henhold til din lejekontrakt er der en periode på 14 dage til istandsættelse af boligen, hvor du skal betale huslejen. Flytter du ud af boligen, inden opsigelsesvarslet udløber, vil boligforeningen forsøge at genudleje din bolig hurtigst muligt. Lykkes det ikke, står du som lejer indtil frigørelsesdatoen.
 
Når du har opsagt din bolig, skal du give adgang til eventuelle kommende lejere, som ønsker at se boligen. Vi udleverer dit telefonnummer til de ansøgere som har fået tilbudt boligen og som er interesserede.

 
Opsigelsesblanket til underskrift med Mit-Id

Opsigelsesblanket (dødsfald alm. bolig) til underskrift med Mit-Id

Opsigelsesblanket (dødsfald visiteret ældrebolig) til underskrift med Mit-Id

Opsigelsesblanket

Opsigelsesblanket (dødsfald alm. bolig)

Opsigelsesblanket (dødsfald visiteret ældrebolig)