Istandsættelse

Når du fraflytter din bolig, skal den istandsættes efter de gældende regler. Hobro Boligforening benytter den såkaldte A-ordning i alle vore afdelinger, hvilket også fremgår af din lejekontrakt.

A-ordning: Det er dig, der skal betale for istandsættelsen ved din fraflytning.
Boligafdelingen overtager gradvis udgifterne til normalistandsættelsen ved fraflytning, med 1 % pr. måned i 100 måneder.

Afdelingen betaler udgifterne til istandsættelse som følge af almindelig slid og ælde.
Har du misligholdt din bolig, kommer du selv til at betale for det. Misligholdelse kan defineres som skader på din bolig på grund af manglende/fejlagtig vedligeholdelse, fejlagtig brug eller uforsvarlig adfærd.
Du må gerne selv istandsætte din lejlighed inden fraflytning og du skal som minimum, rengøre lejligheden inden synet.
Vælger du at male lejligheden selv ved fraflytning, skal arbejdet udføres håndværksmæssigt korrekt, med de rigtige maling- og glanstyper.

Læs mere i Boligforeningens foldere: "Vedligeholdelse” og "Retningslinjer og vejledning" Folderne kan også downloades som pdf fil ved at trykke på ovenstående links.
Boligforeningen har også udarbejdet en tjekliste, som du kan bruge som vejledning m.h.t. rengøring og istandsættelse ved fraflytning.
Læs også mere i den elektroniske pjece fra Boligselskabernes Landsforening (BL)  "Ind- og fraflytning".