Forbrugsaflæsninger

Ved fraflytning bliver dine forbrugsmålere for el, vand og varme aflæst i forbindelse med, at en ny lejer får nøglerne, eller på det tidspunkt, hvor du ikke længere hæfter for boligen/huslejen.
 
Hvis du som lejer har fået afregnet dit vand- og varmeforbrug via huslejen, vil du som fraflyttet modtage dit tilgodehavende eller din efterregning i forbindelse med den normale, årlige opgørelse af forbrugsregnskabet i din boligafdeling.
 
Med hensyn til el sender dit forsyningsselskab dig en slutopgørelse kort tid efter din fraflytning.