Overdragelse af dit lejemål

Hvis lejeren af en almen bolig dør, har ægtefællen ret til at fortsætte lejeforholdet.

Hvis lejeren dør, uden at efterlade sig en ægtefælle, har en anden person, der har haft fælles husstand og folkeregisteradresse med lejeren i mindst to år umiddelbart forud for dødsfaldet, ret til at fortsætte lejeforholdet.

Boligforeningen kan i særlige tilfælde tillade en fortsættelse af lejeforholdet, selv om husstandsfællesskabet har varet under to år.

I forbindelse med separation/skilsmisse el. lign., er det personen, der har skrevet under på lejekontrakten, som fortsætter lejeforholdet. Hvis begge parter har underskrevet, kan de aftale, hvem der skal blive i lejemålet. Kan man ikke blive enige, må man enten opsige lejemålet eller få retten til at afgøre sagen.

Boligforeningen skal i alle tilfælde, have oplysning om overdragelse.
Du kan benytte denne blanket til fortsættelse af lejemålet.