Istandsættelse

Når du flytter ind i din bolig, er den istandsat efter de gældende regler om vedligeholdelse og istandsættelse.

Der findes 2 typer vedligeholdelsesreglementer: A-ordning og B-ordning.
Hobro Boligforening har A-ordning i alle vore afdelinger, hvilket også fremgår af din lejekontrakt.

A-ordning: Lofter og vægge skal fremtræde ny istandsatte ved indflytning. Når du flytter ud, skal boligen igen sættes i stand. Det er dig, der skal betale for istandsættelsen ved din fraflytning. Boligafdelingen overtager gradvis udgifterne til normalistandsættelsen ved fraflytning, med 1 % pr. måned i 100 måneder.

B-ordning: Ved B-ordning er boligen ikke istandsat ved indflytning. Lejeren indbetaler hver måned via huslejen et fastlagt beløb til boligens vedligeholdelseskonto. Denne kan benyttes til boligens istandsættelse i den periode du bor i boligen.
Afdelingen betaler ved begge ordninger, udgifterne til istandsættelse som følge af almindelig slid og ælde.
Har du misligholdt din bolig, kommer du selv til at betale for det. Misligholdelse kan defineres som skader på din bolig på grund af manglende/fejlagtig vedligeholdelse, fejlagtig brug eller uforsvarlig adfærd.