Boligbytte/fremleje

Som lejer har du ret til at bytte din bolig med en anden, som også bor til leje.

Du må ikke bytte med indehavere af ejerboliger eller private andelsboliger.
Du må heller ikke bytte bolig, hvis du har boet i boligen i mindre end tre år og hvis, der efter bytningen vil komme til, at bo mere end én person pr. beboelsesrum, eller hvis boligforeningen i øvrigt har en rimelig grund til at afslå.
Ældre- og ungdomsboliger kan kun byttes med personer, der opfylder betingelserne for at kunne søge sådanne boliger.

Boligbytte håndteres som andre flytninger, og med samme opsigelsesvarsel, jf. lejekontraktens bestemmelser. I forbindelse med flytningen bliver boligen synet og istandsat på normal vis, og der skal indgås ny lejekontrakt samt ske indbetaling af indskud m.v.
Kontakt vores udlejningsafdeling om råd og vejledning, såfremt du påtænker at bytte bolig.

Fremleje af bolig:
Der er mulighed for, at fremleje dele af boligen, eller at fremleje for en tidsbegrænset periode, hele boligen. Vi beder om, at du straks henvender dig til vores udlejningsafdeling, når du påtænker at fremleje dele af, eller hele boligen.
Bemærk: Boligforeningen kan modsætte sig fremleje.

Læs mere om boligbytte og fremleje i Boligselskabernes Landsforening’s pjece: ”Boligbytte og fremleje”