Ungdomsboliger

Regler for udlejning af vore ungdomsboliger:

Hobro Boligforening har ungdomsboliger, både i Hobro og Hørby, men også området i og omkring Arden.
Klik her for at se matriale om ungdomsboliger

De fleste af vore ungdomsboliger (51 stk.) er beliggende i kollegiet på Amerikavej 28.
Da kollegiet ligger tæt på både Handelsgymnasiet Mariagerfjord (Tradium), samt Hobro Gymnasium, er det en oplagt mulighed for de unge studerende at bo her.

Udlejningsregler:
Iflg. lejelovens § 53 må støttede ungdomsboliger kun bebos af den berettigede personkreds, som er studieaktive uddannelsessøgende.

Følgende uddannelser giver dig ret til, at søge en ungdomsbolig:
  • Alle SU-berettigede uddannelser
  • Lærlingeuddannelser
  • Elevuddannelser
Når man modtager en lejekontrakt, vil man sammen med underskriften på kontrakten også skulle aflevere en underskrift, samt stempel fra sit uddannelsessted. Dette skal overfor boligforeningen, bekræftes en gang om året.

Hent blanket vedr. studie/uddannelsesaktivitet til udskrift

Hent blanket vedr. studie/uddannelsesaktivitet til digital underskrift med NemId (både lejer og uddannelsesinstitution)

Du har stadig mulighed for at få en bolig, selvom du ikke går på en SU-, lærlinge eller elevuddannelse. Følgende giver dig også ret til, at søge en bolig:
  • Arbejdsledig og i skole. Du er arbejdsledig og supplerer din uddannelse med mindst 22 timers skolegang om ugen.
  • Lærdansk-undervisning med min. 15 timer om ugen.

I vores søgeliste over boliger, vil der være angivet under ”type”, om der er tale om en ungdomsbolig.
Du kan også ved din søgning angive "Boligtype" som søgekriterie, og derved kun få ungdomsboliger vist.

Hvis du kun søger ungdomsboliger, skal du kun betale for indmeldelse i Boligforening. Ved betalingen vælger du "Indmeldelse (Ungdomsbolig)" og derved vil du stå som søgende til de ungdomsboliger du har angivet, at du ønsker at søge.