Ældreboliger

Der findes forskellige typer af ældre-/handicapboliger i Boligforeningen og udlejningsreglerne er også forskellige.

Hobro Boligforening administrerer en del ældre-/handicapboliger for Mariagerfjord Kommune. Disse boliger er beliggende i Arden, Oue og Vebbestrup.
Hovedreglen er, at Mariagerfjord kommune visiterer folk til disse boliger, d.v.s. bestemmer hvem der skal bo der. Men på nogle adresser, er der ikke venteliste og kommunen har derfor givet Hobro Boligforening lov til, at forsøge at leje disse boliger ud til andre ældre og/eller rolige mennesker.
Er du interesseret i en sådan bolig, kan du kontakte Boligforeningen.

På Solgårdsgaden i Arden visiterer Mariagerfjord Kommune til 12 af adresserne derude og Hobro Boligforening udlejer de resterende 24 boliger efter fleksible udlejningsregler.
Du skal skrive dig på venteliste hos Hobro Boligforening, for at komme i betragtning til de 24 boliger på Solgårdsgaden.
Boligerne udlejes efter følgende udlejningskriterie i nævnte prioritering:
1. Boligsøgende hvor mindst en af beboerne i boligen skal være fyldt 60 år, og der må ikke være hjemmeboende børn.
2. Hvis der ikke findes ansøgere der opfylder udleningskriteriet jf. pkt. 1, prioriteres boligsøgende, hvor mindst en af beboerne i boligen er fyldt 50 år år, og der må ikke være hjemmeboende børn

Dokumentationskravet vil være: cpr. nr., som oplyses ved opskrivning på venteliste til boligerne.