Materiale vedr. repræsentantskabsmøde

Her kan du som repræsentant, finde indkaldelse, endelig dagsorden og materiale til sidste eller næstkommende repræsentantskabsmøde.

Materiale og referater fra tidligere års møder, kan rekvireres på kontoret.

Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde 19/6-24

Endelig dagsorden repræsentantskabsmøde 2024
Sendt på mail til alle repræsentanter 7/6-24

Bestyrelsens årsberetning 2024

Budget Hovedforeningen 2025

Regnskab Hovedforeningen 2023

Revisionsprotokollat vedrørende årsregnskab 2023

Takstblad 2025

Spørgeskema vedrørende årsregnskab 2023

Forretningsorden for repræsentantskabsmødet

Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde 2024 (sendt 14/5-24)
Indkaldelsen er i år fremsendt med digital post. Vi kan kun sende digital post, hvis vi har dit cpr. nr.. 
Hvis vi ikke har dit cpr.nr. eller hvis du er fritaget for digital post, vil du modtage indkaldelsen i din postkasse.