Materiale vedr. repræsentantskabsmøde

Her kan du som repræsentant, finde indkaldelse, endelig dagsorden og materiale til sidste eller næstkommende repræsentantskabsmøde.

Materiale og referater fra tidligere års møder, kan rekvireres på kontoret.

Referat fra repræsentantskabsmødet den 14/6-22

Endelig dagsorden til repræsentantskabsmødet 14/6-22

Bestyrelsens årsberetning juni 2021 - juni 2022

Budget Hovedforeningen 2023

Regnskab Hovedforeningen 2021

Revisionsprotokollat af vedrørende årsregnskab for 2021

Spørgeskema 2021

Forretningsorden for repræsentantskabsmødet