Materiale vedr. repræsentantskabsmøde

Her kan du som repræsentant, finde indkaldelse, endelig dagsorden og materiale til sidste eller næstkommende repræsentantskabsmøde.

Materiale og referater fra tidligere års møder, kan rekvireres på kontoret.

Referat fra repræsentantskabsmødet 21/6-23

Endelig dagsorden til repræsentantskabsmødet 21/6-23

Bestyrelsens årsberetning 2023

Budget Hovedforeningen 2024

Regnskab Hovedforeningen 2022

Revisionsprotokollat af vedrørende årsregnskab for 2022

Takstblad 2024

Forretningsorden for repræsentantskabsmødet