Nøgleudlevering

Når du skal flytte ind i en bolig hos os får du udleveret nøglerne til boligen på overtagelsesdagen. Hvis overtagelsesdagen falder i en weekend eller på en helligdag, udleveres nøglerne første arbejdsdag efter overtagelsesdatoen.
 
Du bliver automatisk indkaldt til nøgleudlevering i dit nye lejemål.
Indkaldelsen vil du modtage med posten, pr. mail eller i E-boks.
Sammen med indkaldelsen, får du en fejl- og mangelliste, hvor du kan notere eventuelle fejl - og mangler i dit lejemål. Det kan være fejl- og mangler du ønsker udbedret eller som du blot ønsker bliver noteret, så du ikke hæfter for fejlen/manglen.

Der skal i forbindelse med, eller inden 14 dage efter nøgleudleveringen aftales tidspunkt for indflyttesyn, hvor du sammen med viceværten gennemgår lejemålet og de ting du evt. har noteret.

I vores boliger, er der efter udleveringen af nøglerne, ingen andre end lejeren, der har nøgle til boligen. Derfor skal man rette henvendelse til en låsesmed, hvis man låser sig ude af boligen, dette er selvfølgelig for egen regning.
I mange tilfælde, vil det derfor være en god idé, at få opbevaret en nøgle hos f.eks. en nabo eller noget familie.
Du skal passe godt på dine nøgler. Ved fraflytning skal alle nøgler afleveres tilbage og er der bortkommet nøgler, vil du blive opkrævet for en omlægning (ca. 3000,-)
Har du brug for en eller flere ekstranøgler, kan du bestille dem, ved at kontakte Beboerservice ved Hobro Boligforening.