Forbrugsaflæsning

Aflæsning af el
Når du flytter ind i én af vores lejligheder, aflæser udlejer lejemålets el-måler, kontakter el-værket og melder flytning til den aftalte indflytningsdato.
Det er altid en god idé at du også selv aflæser din el-måler, og jævnligt kontrollerer dit el-forbrug.
 
Aflæsning af varme
Ved indflytning sørger udlejer for af der bliver aflæst varmemålere, gældende fra indflytningsdatoen.
 
Aflæsning af vand
I de fleste af vores lejemål, er vandforbruget indregnet som en del af nettohuslejen eller også
bliver det opkrævet som en fast månedlig aconto sammen med huslejen. .
Der er dog enkelte afdelinger (afd. 27 - Hohøje 1-97 og afd. 46 - Hvilhøjvej), hvor man betaler for vand direkte til Mariagerfjord Kommune og dermed skal man også selv årligt aflæse og indberette forbrug.