Ventelisteregler

Alle der er fyldt 15 år, kan blive skrevet op til bolig og stå på venteliste / oprykningslisten.
 
Dit medlemsskab er personligt og det er din tilmelding til venteliste også. Du kan selvfølgelig godt blive skrevet op sammen med ægtefælle eller samlever, men det er personen der har udfyldt ansøgningen, der er ”indehaver”.
Medlemskabet kan ikke umiddelbart overdrages til den anden part, f.eks. hvis du bliver skilt eller samlivet ophører. Dog kan ægtefæller overtage medlemskabet efter hinanden i tilfælde af dødsfald.

Der er 3 lister på 1 venteliste.
Det lyder forvirrende, men vi vil herunder forklare hvad det betyder:

1. Oprykningslisten til boliger i samme afdeling:
På oprykningslisten står ansøgere, som allerede bor i den afdeling, som den opsagte bolig ligger i.
Disse ansøgere står øverst på ventelisten i rækkefølge, bestemt ud fra deres indmeldelsesdato.

2. Oprykningslisten til boliger i alle Hobro Boligforenings afdelinger
Den næste oprykningsliste er for ansøgere, der allerede bor i én af boligforeningens afdelinger, men som nu gerne vil have en bolig i en anden afdeling.
Disse ansøgere står næstøverst på ventelisten.

3. Ansøgere udefra:
Nederst og sidst på ventelisten står alle udefrakommende ansøgere, som ikke bor i Boligforeningen. De står i rækkefølge efter indmeldelsesdato.

OBS: I 2019 vedtog regeringen en ændring af "Bekendtgørelsen om udlejning af almene boliger m.v." hvilket betyder, at kun hver anden bolig i hver afdeling kan udlejes med fortrinsret for personer på oprykningslisten.
 
Det koster kr. 125,00 at stå på venteliste
Det koster kr. 125,00 at blive skrevet op på ventelisten. For at du kan stå på ventelisten, er det også nødvendigt, at du betaler indmeldelse og herefter det årlige ajourføringsgebyr. Når du har betalt, står du på ventelisten indtil 31.12 det år du har betalt. Herefter skal der indbetales nyt ventelistegebyr, som opkræves sammen med ajourføringsgebyr.

Hvis du ikke betaler, vil du automatisk blive slettet af ventelisten. 
Hvis du heller ikke betaler ajourføringsgebyret, vil du blive slettet som medlem og mister dermed din anciennitet.

Hvor lang ventetid er der på boliger? 
Vi kan ikke angive en præcis ventetid på vore boliger og vi plejer at sige, at det er lidt ligesom at spå om fremtiden.
Vores erfaring gør dog, at vi alligevel kan have en formodning, om ventetiden på nogle boliger.
Samtidigt giver nummeret på venteliste, heller ikke et helt retvisende billede af ventetiden.
Når passive ansøgere på et tidspunkt vil søge aktivt, ændrer det nemlig rækkefølgen på ventelisten for de øvrige ansøgere.
Samtidigt kan der være ansøgere som fremgår af ventelisten, men som har helt specifikke krav, som vores system ikke kan håndtere, og derfor bliver de først sorteret fra, når vi sender tilbud ud.
 
Hvordan hører du fra os når du står på venteliste
Vi sender normalt ud til ca. 30 - 40 ansøgere ad gangen, hver gang vi sender tilbud på en opsagt bolig.
Der bliver sendt tilbud ca. hver 14. dag p.g.a. postvæsenets leveringstid.
Tilbuddene nummereres hver gang fra nr. 1 og opefter. Du kan derfor ikke præcist vide, ud fra denne nummerering, hvor mange ansøgere, vi ialt har sendt tilbud til.
Det er vigtigt, at du henvender dig, hvis du får tilbud om en bolig, som du er interesseret i, ligegyldigt hvilket nummer, du har fået den tilbudt som.
Man kan modtage tilbud enten på email eller pr. post. I øjeblikket er der ingen prisforskel, om man vælger det ene eller det andet. Boligforeningen anbefaler dog, at man så vidt muligt modtager sine tilbud på email. Det sikrer at vi kan holde gebyrene på et lavt niveau og du vil også modtage dine tilbud langt hurtigere, end hvis du vælger alm. post.

Er du i tvivl skal du kontakte os
Hvis du er i tvivl om, hvordan reglerne fungerer, så kontakt boligforeningen, men det hjælper ikke at ringe hver uge eller måned for at rykke efter ledig bolig, for vi kan ikke rykke dig frem på ventelisten selvom du har et akut boligbehov (heller ikke hvis du har børn).