Hvilhøjvej 1 - 39

Varme:
Varmekilde: fjernvarme
Betaling: direkte til Hobro Varmeværk a'conto 4 gange om året.
Varmeregnskabsår: 1/6-31/5
Årsaflæsning: Hobro Varmeværk
Varmeafregning: Ca. Juli

Vand:
Betaling: Vand afregnes direkte med Mariagerfjord Vand.
Vandregnskabsår: 1/1-31/12
Årsaflæsning: lejer aflæser og indberetter til Mariagerfjord Vand (omkring årsskiftet). Mariagerfjord udarbejder herefter årsafregning.

El:
Leverandør: Energi Nord
Betaling: a conto direkte til Energi Nord, opkræves hvert kvartal
Elaflæsning: omkring årsskiftet. Aflæsningskort udsendes, kan returneres eller indberettes digitalt til Energi Nord.
Årsopgørelse: fremsendes sammen med 1. kvartals a conto opkrævning (primo februar) fra Energi Nord.