H.I. Biesgade 8-10-12 A-H

Varme:
Varmekilde: fjernvarme.
Betaling: a conto hver måned sammen med husleje.
Varmeregnskabsår: 1/6-31/5
Årsaflæsning: Brunata
Varmeafregning: september eller oktober

Vand:
Betaling: betales med a conto beløb sammen med huslejen.
Årsaflæsning: vicevært aflæser (omkring årsskiftet)
Vandregnskabsår: 1/1-31/12
Vandafregning: ca. april/maj

El:

Leverandør: Verdo, Randers Betaling: a conto direkte til Verdo, opkræves hvert kvartal Elaflæsning: omkring årsskiftet. Aflæsningskort udsendes, kan returneres eller indberettes digitalt til Verdo. Årsopgørelse: fremsendes sammen med 1. kvartals a conto opkrævning (primo februar) fra Verdo