Ungbo HobroDer er nu et tilbud til unge mellem 18 og 24 år.

Tilbuddet er tilknyttet Hobro Boligforenings startboliger på Amerikavej 28, hvor der er oprettet 10 startboliger, hvor du som ung kan ansøge om at få en bolig.

Man kan have forskellige udfordringer ved at skulle bo selvstændigt og samtidig påbegynde eller fastholde en hverdag i uddannelse/arbejde.
Formålet er at sikre en god og værdig start på livet i egen bolig og som en forebyggende indsats skabe et understøttende udviklende miljø.
Man kan søge om en startbolig, hvis man fx har svært ved at få og fastholde en bolig, få tilværelsen i boligen til at fungere, klare dagligdags opgaver som tøjvask, indkøb, omgås naboer, få organiseret sin økonomi mv. og generelt overholde boligforeningens husregler.

Målet er selvforsørgelse i så stort udstrækning som muligt samt, at fastholde egen bolig, men også, at man får den rette hjælp, støtte og vejledning til at klare sig bedst muligt og med mindst muligt støtte. Der er ansat en social vicevært, som har kontor på Amerikavej 28 A, st., dør 102 og vil forsøge at skabe et godt bo, leve og arbejdsmiljø, samt yde bo støtte, vejledning og rådgivning til unge. Desuden vil den sociale vicevært kunne igangsætte aktiviteter, som styrker dit netværk, sociale, faglige og personlige kompetencer.
Hvis du henvender dig til Hobro Boligforening kan du høre om der er en ledig startbolig.


Du kan læse folder om projektet her.
Du kan hente et ansøgningsskema her.
Læs også om projektet på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside

Skemaet udfyldes og afleveres eller sendes til:
den sociale vicevært:
Kim Altmark Hansen har kontor på Amerikavej 28 A, dør 102, 9500 Hobro.
Du kan også kontakte Kim på tlf. 29 10 55 31.


Alternativt kan du kontakte:
Hobro Boligforening
Smedevej 28
9500 Hobro
Att. Berit Brix Riske