Sindholtparken, Hadsund

Øverste myndighed i Hobro Boligforening er repræsentantskabet, der består af afdelingens repræsentanter og organisationsbestyrelsen.

Repræsentantskabet vælges på de årlige afdelingsmøder.
Repræsentantskabet varetager boligorganisationens overordnede anliggender som f.eks. beslutning om byggepolitik, køb eller salg af boligorganisationens ejendomme, godkendelse af boligorganisationens og afdelingens årsregnskab og godkendelse af boligorganisationens vedtægter.
På det årlige møde vælges organisationsbestyrelsen.

I din afdeling er der valgt en afdelingsbestyrelse
Bestyrelsen i afd. 43 holder normalt 2-3 møder om året, hvor der behandles forslag og ønsker fra beboerne.