Skovvej 6-8-10, A,B,C,D,E

Som lejer i en almen boligorganisation, er det vigtigt, at du og de øvrige beboere i din afdeling tager hensyn til hinanden og passer på afdelingens fælles faciliteter.
En husorden er fælles regler, som beboerne har vedtaget for at passe på boligerne og de arealer, der er udenom, og for at undgå at genere hinanden med unødvendig støj m.m.

Med indgåelsen af en lejekontrakt med boligforeningen, er man underlagt love gældende for almene boligorganisationer, lov om leje af almene boliger, Hobro Boligforeningens vedtægter og det husordensreglement man får udleveret ved indflytning.
 
Som lejer er det dig, der har ansvaret for, at du, din familie og eventuelle gæster overholder reglerne.

Overordnet husorden for hele boligforeningen 
Hobro Boligforening har en overordnet husorden, men der kan på afdelingsmøderne være vedtaget ændringer og/eller tilføjelser til denne husorden.
Du er under alle omstændigheder forpligtet til at overholde den eksisterende husorden i din afdeling.
Hvis du i alvorlig grad tilsidesætter god skik og orden for opførsel i afdelingen, kan det i sin yderste konsekvens medføre, at boligorganisationen ophæver dit lejemål.

Du kan læse Hobro Boligforenings overordnede husorden som elektronisk pjece her