Råderet - hvad er det?

Den kollektive råderet

Forbedringer som betales over huslejen.

Kollektiv råderet betyder, at boligafdelingen optager et fælles lån til nye køkkener, badeværelser eller andet.
De beboere, der så ønsker fx et nyt køkken, får det betalt af det fælles lån og betaler lånet tilbage over huslejen.
 
Afdelingsmødet beslutter kollektiv råderet
Det er afdelingsmødet, der beslutter, om boligafdelingens beboere kan bruge kollektiv råderet.
Hobro Boligforening og Mariagerfjord Kommune skal altid godkende, en boligafdelings beslutning om kollektiv råderet. Før denne godkendelse kan beboerne selvfølgelig ikke gå i gang.
 
KOLLEKTIV RÅDERET – SÅDAN KOMMER DU I GANG
 
Hvis din boligafdeling har kollektiv råderet, og du gerne vil bruge den, skal du følge de tre trin her på siden.

 1. Find ud af, om I har kollektiv råderet.
  Du kan få at vide om din boligafdeling har kollektiv råderet. Kontakt driftschefen, gerne på mail lp@hobroboligforening.dk

 2. Kontakt køkkenfirmaet.
  Du skal bruge det køkkenfirma, som Hobro Boligforening har aftale med. Driftschefen anviser navn og nummer på kontaktpersonen i køkkenfirmaet. Køkkenfirmaet ved om der er flere penge til køkkener i din boligafdeling, hvor meget du kan købe køkken for, og hvad du kan vælge imellem.
  Firmaet kommer ud til dig og måler op, og I aftaler, hvordan dit nye køkken skal være. Firmaet laver et tilbud med pris, tegninger og beskrivelse af arbejdet.

 3. Du får prisen oplyst, før arbejdet går i gang.
  Hobro Boligforening beregner hvor stort et beløb, du skal afdrage på, og hvor meget mere du dermed skal betale i husleje om måneden. Du skal skriftligt godkende beregningen. Bagefter får du og køkkenfirmaet et brev om, hvornår arbejdet kan gå i gang. Så kontakter du køkkenfirmaet og aftaler tid med dem.
På afdelingsmøderne i 2015 blev der indstillet til godkendelse i alle afdelinger i Hobro Boligforening, at implementere den kollektive råderet.
Indstillingen blev godkendt på stort set alle møderne.
Du kan læse indstillingen ved at klikke her


Den individuelle råderet

Den individuelle råderet betyder retten til, at forbedre eller ændre din bolig. Ved forbedringer af boligen, kan du ved din fraflytning få økonomisk godtgørelse, for dine dokumenterede udgifter til forbedringerne.
Princippet i råderetten er, at du selv bestemmer, hvad der skal ændres, og at du selv sørger for, at arbejdet bliver udført og betalt. Du har også lov til at opsætte eller nedtage ikke bærende skillevæge, men du kan ikke få nogen godtgørelse for den type arbejde.

Du skal altid give Boligforeningen besked, inden du får udført arbejde i henhold til din råderet. Arbejdet må ikke sættes i gang, før Boligforeningen har givet en skriftlig tilladelse til det.


Installationsret

Når du lejer en almen bolig, har du altid ret til at foretage almindelige installationer i din bolig. Det kan være køleskab, vaskemaskine, opvaskemaskine og lign.
Der kan være sjældne tilfælde, hvor ejendommens el- og afløbskapacitet ikke er tilstrækkelig til installationerne. I disse tilfælde vil Boligforeningen modsætte sig installationen.
Før der udføres installationer af hvidevarer, skal Boligforeningen kvittere på en ansøgning om tilladelse.
Klik på nedenstående links, for at hente skema til ansøgning:

Opvaskemaskine
Vaskemaskine

Den vaskemaskine, tørretumbler m.v., som er installeret efter installationsretten, tilhører dig. Det betyder, at du selv skal dække alle udgifter til vedligeholdelse og reparation af det installerede.

Sørg altid for, at installationen udføres lovligt og håndværksmæssigt rigtigt. Du skal nemlig selv dække eventuelle skader, hvis installationen er udført forkert.


Parabol

Du har ret til at anbringe egen parabol på ejendommen. Det skal dog anvises af Boligforeningen, hvor du må anbringe parabolen. Boligforeningen kan modsætte sig opsætningen, hvis der allerede findes tilsvarende muligheder, for at kunne se de kanaler, som du ønsker at kunne se.
Opsætningen af parabolen, må heller ikke være til ulempe for ejendommen eller de øvrige beboere.
Læs mere i Boligforeningens folder ”Vedligeholdelse”
Læs mere i pjecen "Råderetten" fra Boligforeningernes Landsforening.